Ten Events ondersteunt het Helen Dowling Instituut (HDI)

Sinds 2012 is Ten Events ambassadeur van het HDI. Het Helen Dowling Instituut is een ggz-instelling die zich richt op psychologische zorg bij kanker. Ze bieden zorg aan alle mensen met kanker en hun naasten die psychologische hulp nodig hebben. Dit op drie locaties in Nederland. Naast de zorg verrichten ze onderzoek en bieden scholing. Hun missie;

Mensen met kanker en hun naasten helpen de ziekte emotioneel te verwerken. Dit doen ze door:

 

  • De best bewezen psychologische zorg te bieden
  • Toegepast wetenschappelijk onderzoek te verrichten
  • Professionals werkzaam binnen de oncologie te trainen

 

Het HDI bestaat ruim 25 jaar en is het oudste en grootste instituut op dit gebied in Nederland. Op de drie locaties ontvangen zij jaarlijks 1.500 nieuwe cliënten.

 

Samen met Kevin de Kroon (De Kroon Faciliterende Diensten) en Ronald van Meeteren (Golfpro) organiseren wij jaarlijks op geheel vrijwillige basis een charity golftoernooi voor het HDI. Daarnaast ondersteunt Ten Events het HDI bij de jaarlijkse Dam tot Dam loop, een hardloopwedstrijd over 10 Engelse miles van Amsterdam naar Zaandam.

 

Beide evenementen zijn er op gericht om zoveel mogelijk gelden te werven voor het HDI, zodat zij de hoogwaardige zorg kunnen blijven bieden. Voor nu, maar ook in de toekomst.

 

Kijk ook op: http://www.hdi.nl